07 December 2017
கிறித்துவ தேவாலையங்களில் ஒரு ஜபம் சொல்வார்கள். ’எல்லாம்வல்ல இறைவனிடமும், சகோதர சகோதரிகளெ உங்களிடமும், நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.

04 December 2017

நின்றால் என்ன?

Posted by Vinoth Subramanian | Monday, December 04, 2017 Categories: ,திரு விஷால் அவர்கள் ஆர்.கெ. நகர் தொகுதியில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார். அதே சமையத்தில் சமூக வலைதளங்களில் ஒரு எதிர்ப்பு குறளை பார்க்க முடிகிறது.

03 December 2017

POEM: THE LETTER, TO MY DISCRIMINATOR.

Posted by Vinoth Subramanian | Sunday, December 03, 2017 Categories: , , ,


I’m happy to be a visually challenged
As I was the one who saw your unmasked countenance
Your appetizing accent was self-flattery.
You’re plastic smile was your selfishness

09 October 2017

தெரியாம சொல்லிட்டேன்.

Posted by Vinoth Subramanian | Monday, October 09, 2017 Categories: , ,


சனிக் கிழமை வழக்கம்போல வங்கியில் இருந்தபோது நெருங்கிய நண்பர் ஒருவர் அழைத்திருந்தார். அப்பாவின் அலைபேசிக்கு ஏதோ குருஞ்செய்தி வந்ததாகவும், 5000 கட்டவேண்டும் என்றும் குருஞ்செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டதையும் தெரிவித்தார். நான் எனக்கு அந்த குருஞ்செய்தியை அனுப்ப சொன்னேன். அனுப்பினார். இது எங்கள் வங்கியில் இருந்து அனுப்பப்படவில்லை.

20 September 2017

WHO TO BLAME? THEN?

Posted by Vinoth Subramanian | Wednesday, September 20, 2017 Categories: ,


It was around ten in the night. I received a Whats app voice note from one of my friends, which was forwarded by another friend of mine, which carried that sorrowful news. The actual sender had already sent the same voice note three hours ago in that painful night. I listened to it. It was already eleven. I didn’t hesitate to call him.

29 August 2017

THE ACTUAL HISTORY.

Posted by Vinoth Subramanian | Tuesday, August 29, 2017 Categories: , ,


Today, August 29, Mr. D.K. Patel’s birthday.
First of all I wish him a very happy birthday and beseech his blessings for the rest of my life.
I would like to share an unforgettable history on this page. It was, not only an unforgettable history but also an untold one.

16 August 2017

POEM: THE LETTER, TO MY HOPE

Posted by Vinoth Subramanian | Wednesday, August 16, 2017 Categories: , , , ,


Never lose your hope
Whatever happens in this temporary life?
Fight back for your right
Till the final breath

21 May 2017

NOT SURE TILL THE END. THE END!

Posted by Vinoth Subramanian | Sunday, May 21, 2017 Categories: , , , , ,


I express my special thanks to Srilu for her patience. After reading the first part,First part she replied,
“I would have written all the exam had I been Chennai. I can’t wait actually to know what had happened but, I will wait for you to finish the story.”
She was the one who arranged scribes for me in the beginning still, she was ready to tolerate my delay by waiting for the conclusion. As Srilu was waiting for the end of the story, the other girl was waiting for me, in the beginning of this story!

06 May 2017

NOT SURE TILL THE END!

Posted by Vinoth Subramanian | Saturday, May 06, 2017 Categories: , , , ,
I received a message in the month of August 2016 regarding JAIIB exam. As per the first notification, the first exam was on November 6 2016, second was on November 13 and the third was on 20th of the same month. When I entered into the official website, I noticed that fee was valid for two attempts and it was my second attempt. As usual, I started looking for scribe. I approached one of my juniors whose sister was a scribe for my first attempt.

25 April 2017

எத்திராஜ் சாலை.

Posted by Vinoth Subramanian | Tuesday, April 25, 2017 Categories: , , ,
நீண்டநாள் கழித்து நேற்று தோழி லின்சியை சந்தித்தேன். பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது, “நான் இப்போ போடுர போஸ்ட எல்லாம் பாக்குரியா மா?” என நான் கேட்க, அதற்கு அவள் ”இப்போவா, நீ என்னத்த போடுவ? எவனாச்சும் உன் பேன்குக்கு வந்திருப்பான். அததான் போட்டுக்கிட்டு இருப்ப” என்றாள். மரண கலாய் அது. இன்று வந்தவர் அவளை நினைவு படுத்திவிட்டார்.

08 April 2017

POEM: THE LETTER, TO MY GOD.

Posted by Vinoth Subramanian | Saturday, April 08, 2017 Categories: , , ,

How are you my lovable god?

The source of love

The first scientist of the universe

Are you really fine after creating this world?

I don’t think so.

12 March 2017

ARE WE NOT HUMAN BEINGS?

Posted by Vinoth Subramanian | Sunday, March 12, 2017 Categories: , ,

Usually, this Blog tries to unveil of good people. But, this post doesn’t fall in the category of posing any of such. Ironically, I am forced to write about an insolent officer. I’ve no personal vengeance on her. Had anybody hurt me in person, I would have written a mysterious script. But, her attitude is a social issue and threat to our region I felt hence, I compose this post.

15 February 2017

THE CHAPTER ENDS.

Posted by Vinoth Subramanian | Wednesday, February 15, 2017 Categories: , , , ,

One of the best and significant historical verdicts has been proposed yesterday. The trial, which has been dominating the whole state nearly 21 years, has come to an end. At times, you can buy judges but not the justice. Justice Cunha would have been the happiest man in the world yesterday.

07 February 2017

இணக்கி

Posted by Vinoth Subramanian | Tuesday, February 07, 2017 Categories: , ,

01 January 2017

POEM: THE LETTER, TO MY ONE NIGHT GIRL FRIEND (ABOVE EIGHTEEN ONLY)

Posted by Vinoth Subramanian | Sunday, January 01, 2017 Categories: , , ,

From:

I

To:

You

And that’s all the address I know.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube